ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าพน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
17
4
21
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
78
56
134
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
31
28
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
101
228
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...