ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมะนัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
2
อบ.3
19
15
34
2
รวม อบ.
38
28
66
4
ป.1
28
22
50
2
ป.2
29
24
53
2
ป.3
19
22
41
2
ป.4
22
21
43
2
ป.5
28
23
51
2
ป.6
21
11
32
1
รวมประถม
147
123
270
11
ม.1
17
9
26
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
43
29
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
228
180
408
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...