ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
25
17
42
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
5
12
17
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
59
71
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
88
172
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...