ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังพระเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
12
3
15
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
51
42
93
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
20
19
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
75
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...