ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผังปาล์ม 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
4
12
16
1
รวม อบ.
13
23
36
2
ป.1
16
4
20
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
17
2
19
1
รวมประถม
66
31
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
54
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...