ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
18
8
26
1
รวม อบ.
32
14
46
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
12
19
31
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
20
17
37
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
85
84
169
6
ม.1
17
19
36
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
40
36
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
134
291
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...