ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนานอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
7
15
22
1
รวม อบ.
20
24
44
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
79
71
150
6
ม.1
24
12
36
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
50
32
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
127
276
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...