ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนิคมประทีป ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
26
22
48
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
42
41
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
63
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...