ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
22
13
35
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
49
45
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
58
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...