ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
50
38
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
54
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...