ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนปริง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
10
29
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
30
19
49
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
5
14
19
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
67
63
130
6
ม.1
17
14
31
1
ม.2
25
6
31
1
ม.3
16
15
31
1
รวมมัธยมต้น
58
35
93
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
117
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...