ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาป้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
16
6
22
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
64
46
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
59
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...