ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
91
73
164
6
อบ.3
95
85
180
6
รวม อบ.
186
158
344
12
ป.1
124
126
250
6
ป.2
121
121
242
6
ป.3
115
133
248
6
ป.4
139
111
250
6
ป.5
132
116
248
6
ป.6
116
121
237
6
รวมประถม
747
728
1,475
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
933
886
1,819
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...