ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
88
66
154
6
อบ.3
63
58
121
5
รวม อบ.
151
124
275
11
ป.1
106
107
213
6
ป.2
123
93
216
6
ป.3
116
113
229
6
ป.4
122
125
247
6
ป.5
118
114
232
6
ป.6
132
133
265
6
รวมประถม
717
685
1,402
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
868
809
1,677
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...