ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
31
14
45
2
รวม อบ.
45
29
74
3
ป.1
17
10
27
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
12
17
29
2
ป.4
14
17
31
1
ป.5
13
16
29
2
ป.6
16
20
36
2
รวมประถม
80
91
171
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
120
245
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...