ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
38
39
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
50
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...