ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
11
29
1
อบ.3
15
9
24
1
รวม อบ.
33
20
53
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
68
53
121
6
ม.1
8
15
23
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
15
6
21
1
รวมมัธยมต้น
34
28
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
101
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...