ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
14
22
36
3
ป.1
3
8
11
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
32
35
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
57
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...