ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำผุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
14
23
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
13
21
34
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
49
46
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
67
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...