ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่พรุ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
16
39
1
อบ.3
21
22
43
2
รวม อบ.
44
38
82
3
ป.1
20
17
37
2
ป.2
21
16
37
2
ป.3
22
23
45
2
ป.4
30
17
47
2
ป.5
12
16
28
1
ป.6
19
23
42
1
รวมประถม
124
112
236
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
150
318
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...