ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่พรุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
19
39
2
อบ.3
20
15
35
1
รวม อบ.
40
34
74
3
ป.1
21
15
36
1
ป.2
22
22
44
2
ป.3
30
15
45
2
ป.4
15
15
30
1
ป.5
19
22
41
2
ป.6
20
9
29
1
รวมประถม
127
98
225
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
132
299
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...