ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากห้วย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
8
4
12
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
32
22
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
26
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...