ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไทรงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
28
20
48
2
ป.1
18
13
31
2
ป.2
16
19
35
1
ป.3
16
10
26
1
ป.4
24
26
50
2
ป.5
21
12
33
1
ป.6
19
23
42
1
รวมประถม
114
103
217
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
123
265
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...