ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
11
16
27
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
44
40
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
56
111
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...