ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
51
48
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
58
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...