ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
15
10
25
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
3
10
13
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
53
47
100
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
11
14
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
73
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...