ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
4
14
18
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
51
67
118
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
8
0
8
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
28
12
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
91
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...