ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดทรายทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
6
7
13
1
ป.1
12
4
16
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
57
44
101
6
ม.1
14
10
24
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
31
30
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
81
175
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...