ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
9
14
23
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
14
5
19
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
15
5
20
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
60
56
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
76
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...