ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางด้วน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
12
10
22
1
ป.1
20
5
25
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
84
54
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
64
160
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...