ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
11
24
35
1
รวม อบ.
26
34
60
2
ป.1
28
31
59
2
ป.2
22
30
52
2
ป.3
34
28
62
2
ป.4
22
39
61
2
ป.5
19
28
47
2
ป.6
29
29
58
2
รวมประถม
154
185
339
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
219
399
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...