ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
47
51
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
70
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...