ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลิพัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
6
16
22
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
66
70
136
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
24
23
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
113
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...