ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
17
21
38
2
ป.1
17
7
24
1
ป.2
14
5
19
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
4
14
18
1
รวมประถม
63
53
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
74
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...