ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินคอกควาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
35
35
70
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
2
6
8
1
รวมมัธยมต้น
13
8
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
53
112
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...