ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังศิลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
47
37
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
45
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...