ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะเหลียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
27
28
55
2
ป.2
34
29
63
2
ป.3
26
24
50
2
ป.4
28
25
53
2
ป.5
26
26
52
2
ป.6
25
23
48
2
รวมประถม
166
155
321
12
ม.1
14
6
20
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
31
18
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
211
189
400
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...