ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำแคลง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
18
22
40
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
48
39
87
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
7
13
20
1
รวมมัธยมต้น
22
25
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
86
174
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...