ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
7
1
8
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
47
46
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
47
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...