ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
40
48
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
57
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...