ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมสอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
16
17
33
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
73
73
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
93
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...