ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
16
18
34
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
37
36
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
54
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...