ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโหละคล้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
4
11
15
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
31
18
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
29
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...