ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
17
6
23
1
รวม อบ.
25
16
41
3
ป.1
12
17
29
1
ป.2
20
13
33
1
ป.3
24
11
35
1
ป.4
13
17
30
1
ป.5
16
14
30
1
ป.6
17
24
41
2
รวมประถม
102
96
198
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
112
239
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...