ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
19
12
31
1
ป.3
13
18
31
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
91
83
174
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
106
222
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...