ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
37
36
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
48
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...