ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
16
9
25
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
56
32
88
6
ม.1
6
1
7
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
16
9
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
55
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...