ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำพิกุล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
20
31
2
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
27
31
58
3
ป.1
11
19
30
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
18
14
32
1
ป.5
22
12
34
1
ป.6
10
17
27
1
รวมประถม
83
85
168
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
116
226
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...