ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
11
28
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
32
26
58
2
ป.1
17
3
20
1
ป.2
12
16
28
1
ป.3
17
6
23
1
ป.4
9
15
24
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
80
63
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
89
201
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...