ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
12
16
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
21
24
45
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
4
0
4
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
23
13
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
37
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...