ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเป็ด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
30
26
56
6
ม.1
7
0
7
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
17
5
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
41
105
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...