ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
13
33
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
32
22
54
2
ป.1
18
18
36
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
11
18
29
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
78
92
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
114
224
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...