ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนยวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
12
3
15
1
รวม อบ.
21
9
30
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
31
35
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
44
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...